Электронная библиотека
СурГУ

     
     

Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 7 714
Элемент asc Количество документов
61 Ryakhovsky A. V. (>>>) 1
62 Rybalkina Anastasia (>>>) 1
63 Salo Victoria (>>>) 1
64 Sergienko Natalia A. (>>>) 1
65 Shaytorova I. A. (>>>) 1
66 Shpilevaya N. (>>>) 1
67 Simonova Olga A. (>>>) 1
68 Sitnikova Anastasiya (>>>) 1
69 Sychugova Larisa Alekseevna (>>>) 1
70 Troshchenko K. S. (>>>) 1
71 Uvaisov S. U. (>>>) 1
72 Vdovichenko Larisa V. (>>>) 1
73 Yatsenko E. A. (>>>) 1
74 Yevstigneyev I. S. (>>>) 1
75 Zaikin P. V. (>>>) 1
76 Zaikina L. V. (>>>) 1
77 Zanin A. (>>>) 1
78 А. А. (>>>) 1
79 А. А. Частихин (>>>) 1
80 Абазьева О. В. (>>>) 1
Количество элементов: 7 714