Электронная библиотека СурГУ

     

Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 9 002
Элемент asc Количество документов
61 Salo Victoria (>>>) 1
62 Sergienko Natalia A. (>>>) 1
63 Shaytorova I. A. (>>>) 1
64 Shpilevaya N. (>>>) 1
65 Simonova Olga A. (>>>) 1
66 Sitnikova Anastasiya (>>>) 1
67 Sychugova Larisa Alekseevna (>>>) 1
68 Troshchenko K. S. (>>>) 1
69 Uvaisov S. U. (>>>) 1
70 Vdovichenko Larisa V. (>>>) 1
71 Yatsenko E. A. (>>>) 1
72 Yevstigneyev I. S. (>>>) 1
73 Zaikin P. V. (>>>) 1
74 Zaikina L. V. (>>>) 1
75 Zanin A. (>>>) 1
76 А. А. (>>>) 1
77 А. А. Частихин (>>>) 1
78 Абабкова Кристина Сергеевна (>>>) 1
79 Абазьева О. В. (>>>) 1
80 Абазьева Оксана Вячеславовна (>>>) 2
Количество элементов: 9 002