Электронная библиотека
СурГУ

     
     

Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 8 685
Элемент asc Количество документов
41 Kuznetsova Svetlana V. (>>>) 1
42 Kvashina Victoriya V. (>>>) 1
43 Ladygin N. I. (>>>) 1
44 Latham-Koenig Christina (>>>) 1
45 Lobanov P. Yu. (>>>) 1
46 Lozhkin Anton (>>>) 1
47 Makhin Kirill (>>>) 1
48 Malovetskaya Alyona S. (>>>) 1
49 Markhinin Vasily Vasilievitch (>>>) 7
50 Mikshina V. S. (>>>) 3
51 Nevzorova E. V. (>>>) 1
52 Nikitina Susanna (>>>) 1
53 Nikolaeva Alla A. (>>>) 1
54 Oxenden Clive (>>>) 1
55 Pelikhov Nikolay Vladimirovich (>>>) 1
56 Pogorelovsky M. A. (>>>) 1
57 Ponomarenko S. U. (>>>) 1
58 Popova M. (>>>) 1
59 Radomsky S. A. (>>>) 1
60 Rodnyy I. N. (>>>) 1
Количество элементов: 8 685