Электронная библиотека
СурГУ

     
     

Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 8 067
Элемент asc Количество документов
41 Kvashina Victoriya V. (>>>) 1
42 Ladygin N. I. (>>>) 1
43 Latham-Koenig Christina (>>>) 1
44 Lobanov P. Yu. (>>>) 1
45 Lozhkin Anton (>>>) 1
46 Makhin Kirill (>>>) 1
47 Malovetskaya Alyona S. (>>>) 1
48 Markhinin Vasily Vasilievitch (>>>) 7
49 Mikshina V. S. (>>>) 3
50 Nevzorova E. V. (>>>) 1
51 Nikitina Susanna (>>>) 1
52 Nikolaeva Alla A. (>>>) 1
53 Oxenden Clive (>>>) 1
54 Pelikhov Nikolay Vladimirovich (>>>) 1
55 Pogorelovsky M. A. (>>>) 1
56 Ponomarenko S. U. (>>>) 1
57 Popova M. (>>>) 1
58 Radomsky S. A. (>>>) 1
59 Rodnyy I. N. (>>>) 1
60 Ryakhovsky A. V. (>>>) 1
Количество элементов: 8 067