Электронная библиотека СурГУ

     

Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 9 002
Элемент asc Количество документов
21 Dubovik A. O. (>>>) 1
22 Dyomko A. I. (>>>) 2
23 Elmendeev A. P. (>>>) 1
24 Galkin V. A (>>>) 1
25 Galkin V. A. (>>>) 5
26 Gatsko E. A. (>>>) 1
27 Gavrilenko A. V. (>>>) 1
28 Gavrilenko T. V. (>>>) 2
29 Gorelikov A. V. (>>>) 1
30 Gorynin G. L. (>>>) 1
31 Grigoriev Yu. I. (>>>) 1
32 Groshev Alexander Romanovich (>>>) 1
33 Gubaydullina Vilia (>>>) 1
34 Khadynskaya Alexandra A. (>>>) 1
35 Korol Elena V. (>>>) 1
36 Kosenok Sergey Mikhailovich (>>>) 1
37 Kozhevnikov D. S. (>>>) 1
38 Kulagina Svetlana Georgievna (>>>) 2
39 Kurbanov Ibragim A. (>>>) 2
40 Kushnyr Lyubov A. (>>>) 1
Количество элементов: 9 002