Электронная библиотека
СурГУ

     
     

Фасет 'Авторы'

Количество элементов: 8 104
Элемент asc Количество документов
21 Dyomko A. I. (>>>) 2
22 Elmendeev A. P. (>>>) 1
23 Galkin V. A (>>>) 1
24 Galkin V. A. (>>>) 5
25 Gatsko E. A. (>>>) 1
26 Gavrilenko A. V. (>>>) 1
27 Gavrilenko T. V. (>>>) 2
28 Gorelikov A. V. (>>>) 1
29 Gorynin G. L. (>>>) 1
30 Grigoriev Yu. I. (>>>) 1
31 Groshev Alexander Romanovich (>>>) 1
32 Gubaydullina Vilia (>>>) 1
33 Khadynskaya Alexandra A. (>>>) 1
34 Korol Elena V. (>>>) 1
35 Kosenok Sergey Mikhailovich (>>>) 1
36 Kozhevnikov D. S. (>>>) 1
37 Kulagina Svetlana Georgievna (>>>) 2
38 Kurbanov Ibragim A. (>>>) 2
39 Kushnyr Lyubov A. (>>>) 1
40 Kuznetsova Svetlana V. (>>>) 1
Количество элементов: 8 104